V.G.I Agriculture Products Development Ltd.
P.O.B 127 Moshav Mazor 73160
Tel. 972-3-5407320
Fax. 972-3-5403498
Mail: info@vgi.co.il